Home
Jenaplanschool Het Vlot              
een openbare basisschool in Gouda 


Het Vlot is een openbare jenaplanschool en ligt in het noordelijk deel van Gouda in de wijk Bloemendaal/Plaswijck aan de rand van het prachtige Groene Eiland.


Van alle stamgroepen op Het Vlot is een filmpje gemaakt, waarin de jenaplanpijler "werk" centraal staat.


We werken met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van half negen tot half drie op school zijn. Tussen de middag eten ze samen in de groep, samen met hun leerkracht. Daarna gaan ze onder begeleiding van ouders een activiteit doen.
Dat betekent dat dit onze schooltijden zijn:
 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.30 uur
woensdag: 8.30 – 12.15 uur
 

Na schooltijd is het mogelijk dat kinderen gebruik maken van de buitenschoolse opvang, verzorgd door de Karekiet, een vestiging van Quadrant Kindercentra. Deze is in ons schoolgebouw gehuisvest. Zij hebben een passend aanbod voor naschools opvang ontwikkeld. Uw kind kan er van 14.30 tot 18.30 uur terecht.
Vanaf schooljaar 2016-2017 is er ook vijf dagen in de week voorschoolse opvang. Ook dit wordt verzorgd door Quadrant Kindercentra.


Op deze site kunt u van alles vinden over het onderwijs op onze jenaplanschool. Onder de button 'Jenaplan' vindt u de waarden en pijlers van waaruit wij werken.

Bij 'Informatie' kunt u onder ander de nieuwsbrief, die de Flessenpost heet, lezen. Deze wordt wekelijks aan ouders en belangstellenden gemaild.

Natuurlijk vindt u ook veel andere informatie op onze site. Die kunt u vinden in de menuknoppen aan de bovenkant. De Schoolgids en de Jaarkalender zijn bijvoorbeeld te vinden onder de menuknop 'Informatie'.

Bent u na het lezen van deze site nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten en met ons kennismaken? Maak gerust een afspraak. Wij vinden het leuk om u op school te ontvangen, u een rondleiding te geven en over onze school te vertellen.

U kunt ons bereiken via info.jenaplanschoolhetvlot@stichtingklasse.nl   of via telefoonnummer 0182-530790

Wij hopen u gauw te ontmoeten.

Een hartelijke groet,

Madeleine van Noordt Wieringa
directeur