Vakantierooster & Schooltijden

Vakantierooster & Schooltijden

Schooltijden

Op onze school hanteren wij een continurooster, dat betekent dat alle kinderen bij de lunchpauze op school blijven. Ze eten samen met elkaar en spelen samen buiten, dit past ook goed bij Jenaplan omdat het sociale aspect van samen lunchen belangrijk is voor het groepsgevoel. Voor aanvang van de lesdag hebben wij 10 minuten inloop, ouders komen hun kind brengen en blijven nog even in de groep met hun kind of bespreken nog kort iets met de leerkracht. Om 8.30 beginnen de lessen.

maandag   8.20 inloop  14.30 naar huis
dinsdag 8.20 inloop 14.30 naar huis
woensdag 8.20 inloop 12.15 naar huis
donderdag 8.20 inloop    14.30 naar huis
vrijdag   8.20 inloop 14.30 naar huis

Vakanties 2018-2019

herfstvakantie 20-10-2018 t/m 28-10-2018
kerstvakantie 22-12-2018 t/m 6-1-2019
voorjaarsvakantie 23-2-2019 t/m 3-3-2019
meivakantie 20-4-2019 t/m 3-5-2019
junivakantie (nieuw) 3-6-2019 t/m 7-6-2019
vrije dagen Goede Vrijdag 19-4-2019
Tweede Paasdag 22-4-2019
Hemelvaart 30-5-2019
Dag na Hemelvaart 31-5-2019
Tweede Pinksterdag 10-6-2019
studiedagen woensdag 3-10-2018
maandag 19-11-2018
dinsdag 29-1-2019
vrijdag 15-3-2019